W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2020/21 uprzejmie informuję, że odbędzie się ono w dniu 25 czerwca br. w następujący sposób: o godzinie 16.00 w auli odbiorą świadectwa  absolwenci ( klasa VI c.6 oraz 4 c.4), uczniowie pozostałych klas będą odbierać świadectwa od godziny 16.30  z rąk swoich nauczycieli instrumentu, w salach instrumentalnych, według ustalonego z  nauczycielem  planu.

Beata Bartko

Dyrektor Szkoły