Uprzejmie przypominam, że zgodnie z planem pracy Szkoły, dni 30 kwietnia oraz 4 maja są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Życzę udanego i przede wszystkim zdrowego i bezpiecznego wypoczynku majowego.

Dyrektor Szkoły
Beata Bartko