Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy aby uczniowi występującemu w koncercie towarzyszył wyłącznie jeden rodzic. Dziękujemy!