Uprzejmie przypominamy  o możliwości korzystania z funkcjonujących w Centrum Edukacji Artystycznej Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Po szczegóły zapraszamy na :https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea