W związku z panującą nadal sytuacją epidemiczną, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
w naszej Szkole zostaje rozłożone na dwa dni, według następującego schematu:

1 września

godz.16.00 – aula Szkoły – klasy I c.6 i c4

godz.17.00 – aula Szkoły- klasy II  c.6 i c.4

2 września

godz.15.00- aula Szkoły- klasy III c.6 i c.4

godz.16.00- aula Szkoły- klasa IV c.6

godz.17.00 – aula Szkoły- klasa V c.6

godz.18.00 – aula Szkoły- klasy VI c.6 i IV c.4

 

Po spotkaniu z dyrektorem Szkoły uczniowie udają się do klas teorii w celu ustalenia przydziałów
do poszczególnych grup, następnie przechodzą do klas instrumentu głównego na spotkanie
z nauczycielem i ustalenie planu zajęć indywidualnych.

Przypominamy o reżimie sanitarnym: uczniowi może towarzyszyć tylko  1 rodzic lub opiekun, przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk, na terenie Szkoły zakładamy maseczki.

 

Do miłego zobaczenia już wkrótce!