Kurs przygotowawczy

Uprzejmie informujemy, iż zajęcia przygotowujące Kandydatów do badania przydatności odbędą się w dniach 6 i 13 maja o godz. 18:00 w Auli szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja, maseczka).

Prosimy o punktualne dostarczenie dzieci do wejścia, skąd zostaną zaprowadzone przez wyznaczonego pracownika do Auli szkoły. Odbiór dzieci w godzinach 18:15 – 19:00