Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice !

Z radością informuję, że czas ograniczenia funkcjonowania szkół  przechodzi już do historii i z dniem 31 maja spotkamy się już wszyscy w Szkole. Mam nadzieję, że będzie to radosny czas spotkań z nauczycielami, kolegami z klasy,  ale przede wszystkim z żywą muzyką, która, mam nadzieję, wypełni naszą przestrzeń. W związku z sytuacją, jaka panowała przez ostatnie miesiące, Minister Edukacji  i Nauki zdecydował o tym, że nie będzie w tym roku egzaminów promocyjnych. Oceny klasyfikacyjne wystawią nauczyciele poszczególnych przedmiotów na podstawie przebiegu pracy uczniów. Od poniedziałku 31 maja wracamy zatem do nauki w systemie stacjonarnym,  zgodnie z planem zajęć obowiązującym od września 2020r. (plan ten znajduje się na stronie internetowej Szkoły w zakładce dokumenty). Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za wytrwałość, cierpliwość i uważność, jaką obserwowałam podczas realizowanych w trybie zdalnym zajęć. Rodzicom bardzo dziękuję za wszelką pomoc i ogrom wsparcia w tym bardzo specyficznym i trudnym przedsięwzięciu, jakim jest nauka zdalna w szkole muzycznej. Bardzo proszę pamiętać jednak, że w dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, proszę zatem, aby na zajęcia przychodziły dzieci bez objawów chorobowych, po wejściu do Szkoły obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu 1,5 od innych osób oraz maseczki, zasłaniające usta i nos. Rodzice będą zapraszani na  mini koncerty klasowe, o których będą informować nauczyciele.

Z radością czekamy  na Wasz powrót.

Serdecznie pozdrawiam, życząc dużo zdrowia!

Beata Bartko-Kozieł

dyrektor Szkoły