Uprzejmie przypominamy, że dzień 22 października jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu Szkoła będzie czynna do godziny 16.