Uprzejmie przypominamy, iż w związku z badaniami przydatności kandydatów do Szkoły, dzień 18 maja br. jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć lekcyjnych.

Dyrektor Szkoły
Beata Bartko