Uwaga
W związku z brakiem quorum, niezbędnego do dokonania wyborów do Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdnicy na zebraniu w dniu 18 września 2018r., informujemy , iż 2 termin Walnego Zebrania Rodziców został ustalony na dzień 27 września godz.17.00.