Uprzejmie informujemy, że dnia 4 kwietnia 2020r. odbędą się jubileuszowe XX ŚWIDNICKIE KONFRONTACJE MŁODYCH SKRZYPKÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA

Nasza impreza została objęta patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Artystycznej Region Dolnośląski, stanowiąc jednocześnie formę doskonalenia zawodowego nauczycieli klas skrzypiec w Szkołach Muzycznych I stopnia w regionie dolnośląskim.  Konfrontacje są przeznaczone dla uczniów  szkół muzycznych I stopnia klas IV, V i VI cyklu 6-letniego i klas III  i IV cyklu 4-letniego .

W programie imprezy  zaplanowana jest konferencja metodyczna, a także indywidualne konsultacje metodyczne dla nauczycieli, które poprowadzą Jurorzy konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 marca 2020r.

Załączamy Regulamin oraz Kartę Zgłoszeń :

REGULAMIN XX Konfrontacji Młodych Skrzypków

Karta zgłoszeń XX Świdnickie Konfrontacje Młodych skrzypków