Nadanie imienia
W dniu 12 października w naszej Szkole miała miejsce niezwykła uroczystość nadania imienia Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia. Patronem został zmarły w 2016r. wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia – Pan Kazimierz Kościukiewicz .

Z tej okazji w holu na parterze została zawieszona pamiątkowa tablica, której odsłonięcia dokonała małżonka zmarłego, pani Joanna Kościukiewicz. Głos zabrał Kacper Birula – obecny dyrektor SSM II st. oraz prezes Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego – Jakub Dziedzic. Następnie wszyscy udali się do auli, gdzie nastąpiła kolejna część uroczystości. Wysłuchaliśmy wspomnień o Panu Kościukiewiczu, którymi podzielili się Marek Dyżewski i Rafał Augustyn. Podkreślano niezwykłą osobowość dyrektora, kulturę i mądrość oraz jego dokonania w czasie 20 lat kierowania placówką PSM I st i SSM II st. Z gratulacjami wystąpili obecni na sali : Pani Agnieszka Kołacz Leszczyńska oraz Pan Wojciech Murdzek – Posłowie na Sejm RP, Pan Zygmunt Worsa- v-ce Starosta Powiatu Świdnickiego, Pani Maria Len – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, a także Pan Artur Moneta – pierwszy Prezes Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego, które przed 15 laty doprowadziło do utworzenia Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia. Odczytano także liczne listy gratulacyjne.
W kolejnej części spotkania zostaliśmy zaproszeni do wysłuchania koncertu w wykonaniu uczniów oraz absolwentów szkoły. Wystąpili: Barbara Osada (fortepian), Tomasz Chudyk (fortepian, kompozycja), Emilia Kozłowska (śpiew), Maciej Roszak (skrzypce), Jakub Moneta (organy), akompaniowali: Zofia Dynak i Marcin Armański.
Na zakończenie wielką niespodziankę przygotowali synowie Kazimierza Kościukiewicza: Michał i Jakub, którzy wspólnie z najmłodszą przedstawicielką rodziny – wnuczką Julią wykonali pełne wdzięku Trio fortepianowe g-moll J. Haydna.
Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek dla wszystkich gości. W nieco swobodniejszej już atmosferze do późnych godzin wieczornych trwały wspomnienia, rozmowy i dzielenie się radością.