Miło nam odnotować kolejny sukces naszej Szkoły, tym razem związany z promowaniem postawy obywatelskiej i kultywowaniem pamięci o zasłużonych dla środowiska lokalnego postaciach z przeszłości. W ramach konkursu „Pamięć” zorganizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz  Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie główna nagroda przypadła grupie uczniów PSM I st.     w Świdnicy, którzy przygotowali pod opieką dr. Grzegorza Wierzby prezentację multimedialną dokumentującą działania mające na celu odnalezienie i otoczenie opieką grobu Ś.P. Emmy Bartelmus – pedagoga niezwykle zasłużonego dla tworzenia kultury w powojennej Świdnicy.

Jak możemy przeczytać w notce biograficznej dołączonej do prezentacji:

Emma Bartelmus z domu Permann urodziła się 28 czerwca 1891 r. w Brnie. Tam właśnie Emma rozpoczęła swoją edukację muzyczną. Następnie podjęła studia śpiewu w Wiedniu na Akademie für Musik und darstellende Kunst. Prawdopodobnie tutaj poznała młodego oficera studiującego prawo, Józefa Bartelmusa, z którym wzięła ślub 17 października 1915 r. Po ślubie oboje przenieśli się do Lwowa, gdzie na stałe stacjonował mąż Emmy. We Lwowie przebywała do roku 1922, kiedy przeprowadziła się wraz z mężem do Torunia gdzie podjęła zatrudnienie jako nauczycielka śpiewu w nowo powstałym Konserwatorium Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. II wojnę światową spędziła w Chorwacji, a do kraju powróciła dopiero we wrześniu 1946 r. Po utracie całego dobytku i spalonego w czasie powstania mieszkania Emma Bartelmus wraz z mężem osiedlili się w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Zamieszkali w mieszkaniu umiejscowionym w Rynku. Po osiedleniu się na Dolnym Śląsku Emma Bartelmus, jako dyplomowana profesor, zajęła się rozpowszechnianiem życia muzycznego w mieście. Między innymi z Władysławem Skawiną stworzyła drugą na Dolnym Śląsku Prywatną Szkołę Muzyczną, która po przemianach stała się Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia. Prowadziła w niej zajęcia ze śpiewu i gry na fortepianie. Jednocześnie uczyła w innych świdnickich szkołach: Państwowym Liceum Spółdzielczym, Liceum Gastronomicznym, Liceum Pedagogicznym, Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza, a także w Państwowym Zakładzie Poprawczym. W roku 1966, po wypadku w szkole oraz z powodu postępującego gośćca zrezygnowała z zawodu. Nadal obcowała z muzyką. Uczyła prywatnie śpiewu, a także gry na fortepianie. Uwielbiała grać z uczniami na cztery ręce. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, zamieszkała w domu opieki, prowadzonym przez lewińskie elżbietanki. Tam, w dniu 31 października 1972 r. zmarła. Spoczywa na świdnickim cmentarzu przy Alei Brzozowej. Emma Bartelmus jest jedną z niezwykle zasłużonych osób, której świdnickie szkolnictwo muzyczne, a także miejscowa i krajowa kultura muzyczna, zawdzięczają bardzo wiele.

Inicjatorką przedsięwzięcia uporządkowania grobu Emmy Bartelmus znajdującego się na świdnickim cmentarzu była Pani  Anna Horodyska, nauczycielka fortepianu oraz jedna z wychowanek prof. Emmy Bartelmus. Uczniowie zaś, którzy podjęli się tego szlachetnego czynu to: Anastazja Bejnarowicz, Lena Szydłowska,  Marcel Borkowski i Laura Konior.

MA