PSM I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy ogłasza dodatkowy nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018

Kwestionariusze kandydatów (do pobrania na stronie internetowej lub dostępne w Sekretariacie Szkoły) przyjmowane będą  do dnia 4 września 2017 r.

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniu 5 września 2017 r. o godz. 1630.

Pozostałe kwestie zawarte są w regulaminie przyjęć kandydatów na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Beata Bartko-Kozieł

Dyrektor Szkoły

 

 

Świdnica, dnia 16.08.2017 r.

Kwestionariusz kandydata do pobrania:

kwestionariusz doc.

kwestionariusz pdf.

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy na rok szkolny 2017/2018

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2017/18 do następujących klas: fortepianu, organów, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, oboju, trąbki, perkusji.

Kształcenie przebiega w cyklu sześcioletnim bądź czteroletnim.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej w sześcioletnim cyklu kształcenia jest ukończenie co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a do klasy pierwszej w czteroletnim cyklu kształcenia – ukończenie co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

W przypadku kandydata w wieku 5 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, a warunkiem jego przyjęcia do PSM jest równoczesne rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły ogólnokształcącej.

Dla naszych kandydatów prowadzimy poradnictwo, obejmujące:

a) szczegółowe informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i o programie kształcenia,

b) działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych

– w ramach prowadzonego w Szkole przedszkola muzycznego

– w formie specjalnych koncertów i audycji organizowanych na terenie Szkoły, jak i na zewnątrz (w przedszkolach i szkołach podstawowych).

c) wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określenie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia

d) kurs przygotowawczy dla kandydatów :

8. 05.  2017 r. godz. 16:45 – 17:30 (poniedzialek)

15. 05. 2017 r. godz.16:45 – 17:30 (poniedziałek)

Zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty Szkoły – 12 kwietnia w godz. 17:00-19:00

W programie zaplanowano krótki koncert z prezentacją instrumentów , indywidualne spotkania z nauczycielami oraz zwiedzanie szkoły.

Zapisy (na formularzach pobranych bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły lub wydrukowanych z naszej strony internetowej) trwają do 15 V 2017r.

Badania przydatności kandydatów zostaną przeprowadzone w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 16:30

Bliższych informacji udzieli Sekretariat Szkoły – Aleja Niepodległości 11 58-100 Świdnica, tel. 74 852 24 61 lub 690 080 606 , od poniedziałku do piątku w godz.10:00-18:00.

Szczegółowy regulamin przyjęć znajduje się również na naszej stronie internetowej www.psm.swidnica.pl

Serdecznie zapraszamy!