Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy ,iż na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2020r.,badania przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy na rok szkolny 2020/21 zostaną przeprowadzone w dniu 18 czerwca b.r. o godzinie  16.00.

Szczegółowy harmonogram oraz zasady przeprowadzania przesłuchań zostaną ogłoszone w oddzielnym komunikacie.

Uwaga , trwa rekrutacja kandydatów do naszej Szkoły !

Uprzejmie  informujemy, iż  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy  rozpoczęła zapisy kandydatów do Szkoły na  rok szkolny 2020/2021. Informacja o warunkach, regulamin  przyjęć oraz kwestionariusz  dla kandydata znajduje się  w zakładce „Rekrutacja”   W związku z panującą obecnie  sytuacją epidemiczną ,  informujemy, że Szkoła będzie przyjmować kwestionariusze kandydatów, przesłane drogą mailową na adres:

sekretariat@szkola-muzyczna.swidnica.pl.

Kwestionariusz  należy pobrać ze strony: www.psm.swidnica.pl , który znajduje się   w zakładce Rekrutacja . Wypełniony dokument przesyłamy na wyżej wymieniony adres mailowy w wersji PDF . W przypadku braku możliwości wypełnienia i zapisania wniosku w pliku  pdf prosimy o przesłanie wyrażenia woli kształcenia dziecka zwykłym mailem zamieszczając w nim dane według podanych w kwestionariuszu. UWAGA: w przypadku zgłoszenia wyrażenia woli kształcenia dziecka proszę koniecznie dopisać, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na czas rekrutacji.

Istnieje także możliwość dostarczenia wypełnionego i umieszczonego w zamkniętej kopercie kwestionariusza bezpośrednio do skrzynki pocztowej, przy głównym wejściu do Szkoły  od ulicy 8 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, lub wysłania pocztą tradycyjną  na adres Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego Aleja Niepodległości 11, 58-100 Świdnica.

Wymagane we wniosku zaświadczenie lekarskie i opinię wychowawcy dostarczą Państwo w terminie późniejszym, gdy będzie to możliwe do zrealizowania. Informacje zwrotne będziemy przekazywać na podane przez Państwa numery telefonów lub adresy mailowe.