Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, iż badanie przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy odbędą się w dniu 18 czerwca 2019r. Szczegółowy imienny harmonogram znajduje się w sekretariacie Szkoły.

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy na rok szkolny 2019/2020

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2019/20   do następujących klas: fortepianu, organów, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, oboju, trąbki, perkusji.

Kształcenie przebiega w cyklu sześcioletnim bądź czteroletnim.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej w sześcioletnim cyklu kształcenia jest ukończenie co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a do klasy pierwszej w czteroletnim cyklu kształcenia – ukończenie co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

W przypadku kandydata w wieku 5 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, a warunkiem jego przyjęcia do PSM jest równoczesne rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły ogólnokształcącej.

Dla naszych kandydatów prowadzimy poradnictwo, obejmujące:

a) szczegółowe informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i o programie kształcenia,

b) działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych

– w ramach prowadzonego w szkole rocznego kursu przygotowawczego

– w formie specjalnych koncertów i audycji organizowanych na terenie Szkoły, jak i na zewnątrz (w przedszkolach i szkołach podstawowych).

c) wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określenie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia

 

 

 

Zapisy (na formularzach pobranych bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły lub wydrukowanych z naszej strony internetowej) trwają do 15 VI 2019 r.

Badania przydatności kandydatów zostaną przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. 

Bliższych informacji udzieli Sekretariat Szkoły – Aleja Niepodległości 11 58-100 Świdnica, tel. 74 852 24 61 lub 690 080 606 , od poniedziałku do piątku w godz.10:00-18:00.

Szczegółowy regulamin przyjęć znajduje się również na naszej stronie internetowej www.psm.swidnica.pl

Serdecznie zapraszamy!