Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ludomira Różyckiego
58-100 Świdnica
Al. Niepodległości 11

tel: 74 852 24 61
690 08 06 06
fax 74 661 45 42

NIP 884-15-90-234
Regon 000595016

E-mail:

dyrektor : [email protected]
sekretariat: [email protected]
dział księgowy: [email protected]

Numer konta bankowego PSM I st.:

NBP oddział okręgowy Wrocław
22 1010 1674 0056 7213 9134 0000