UWAGA !!!

W dniu 8 listopada o godz.16.00 odbędzie się pasowanie uczniów klas 1 oraz o godz.17.00 Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Dnia Patrona Szkoły.

W dniu 11 listopada PSM bierze udział w miejskich obchodach 100-lecia Niepodległości –klasy 1-3 c.6 l. oraz 1c4-l biorą udział w korowodzie ulicami miasta.Zbiórka o godz.16.00  na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy. Koordynować szyk PSM w korowodzie będą Panie: Katarzyna Bajorek, Hanna Barszczewska oraz Mirosława Druzd. Uczniowie klas starszych–chórzyści oraz muzycy orkiestrowi spotykają się o godz.16.15 w Galerii Fotografii pod Teatrem, skąd pod opieką dyrygentów przejdą do właściwego miejsca występu (przy gmachu Teatru), który rozpocznie się o godz.17.15 ( po dotarciu korowodu do Rynku)

Zgodnie z decyzją Sejmu RP dzień 12 listopada będzie dniem ustawowo wolnym.

Dni 13 i 14 listopada to dni dodatkowo wolne w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Świdnicy. W dniach tych w PSM I st. w Świdnicy będą odbywały się Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w specjalności instrumentów dętych drewnianych.