„ Można odejść na zawsze by stale być blisko…”  ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i pełni żalu przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Ś.P. Eugeniusza Mireckiego

wieloletniego, zasłużonego Pedagoga Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy, a w latach 1969-76 jej Dyrektora. W zmarłym żegnamy naszego Kolegę, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako niezrównany Pedagog, wspaniały Muzyk, oraz serdeczny i życzliwy Przyjaciel. Łącząc się w bólu z Rodziną, składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy

Zapraszamy do zakładki :    Komunikaty, Informacje, Ogłoszenia

Komunikaty, Informacje, Ogłoszenia

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

W związku z ukazaniem się kolejnych dyrektyw Rządu oraz Ministra Edukacji i Nauki dotyczących rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., nauczanie w naszej Szkole od dnia 18 stycznia 2021.. w dalszym ciągu odbywać się będzie z wykorzystaniem wskazanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów metod i technik kształcenia na odległość, z tym że:
1.Na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego oraz za zgodą rodzica/opiekuna prawnego od dnia 18 stycznia b.r. zajęcia instrumentu głównego w klasach I i IIc.6 i c.4 oraz VI c.6 i 4 c.4 będą mogły odbywać się w Szkole z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.
2. Uczniowie klasy perkusji oraz organów na wniosek nauczyciela oraz za zgodą rodzica/opiekuna prawnego w dalszym ciągu mogą realizować zajęcia z przedmiotu głównego w Szkole z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.
3. Uczniowie realizujący przedmiot fortepian dodatkowy , którzy nie posiadają w domu instrumentu (pianino) na wniosek nauczyciela oraz za zgodą rodzica/opiekuna prawnego od 18 stycznia b.r. będą mogli realizować zajęcia w Szkole w ścisłym reżimie sanitarnym.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację zajęć w trybie stacjonarnym mogą Państwo pobrać i samodzielnie wydrukować, jak również odebrać w sekretariacie Szkoły. Po podpisaniu zostawiamy u nauczyciela instrumentu.
W sprawie realizacji w/w zajęć będą kontaktować się z Państwem nauczyciele, celem indywidualnych ustaleń.
Rodzice dojeżdżający z innych miejscowości lub z innych istotnych powodów, po złożeniu tym celu podania do dyrektora Szkoły, będą mogli oczekiwać na dziecko wyłącznie w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu szkolnym (na parterze budynku, tuż za portiernią) z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, zasłonięcie ust i nosa).
We wszystkich sprawach mogą Państwo kontaktować się mailowo ze mną, adres: dyrektor@szkola-muzyczna.swidnica.pl oraz telefonicznie z sekretariatem Szkoły: 690 080 606, 74 852 24 61.
Życzę dużo zdrowia, z radością oczekuję uczniów, mając nadzieję na sukcesywne poszerzanie kręgu oraz serdecznie pozdrawiam.
Beata Bartko-Kozieł
Dyrektor PSM I st. w Świdnicy

                                                                                        plik do pobrania poniżej:

ZGODA RODZICÓW NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ W TRYBIE STACJONARNYM


Uwaga, ferie zimowe !
Uprzejmie informuję, iż zostało już ogłoszone rozporządzenie MEiN, ustalające termin ferii zimowych w roku szkolnym 2020/21. Zgodnie z jego zapisami ferie zimowe dla wszystkich województw w szkołach i placówkach oświatowych ustalone zostały na dni od 4 stycznia do 17 stycznia 2021r.

Beata Bartko- Kozieł
Dyrektor PSM I st. w Świdnicy


UWAGA !!!

W dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2020r. zajęcia z Panią:

Joanną Janas   

zostają odwołane.


PLAN TYGODNIOWY ZAJĘĆ ZBIOROWYCH PSM I st. 2020/2021 ON-LINE

klasa dzień tygodnia godziny przedmiot sala nauczyciel
klasa 1 c.6 poniedziałek 17.00 – 17.30 kształcenie słuchu Teams mgr Hanna Barszczewska
środa 15.50 – 16.20 rytmika Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 16.20 – 16.50 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 2a c.6 poniedziałek 16.20 – 16.50 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 14.40 – 15.10 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 15.10 – 15.40 rytmika Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 2b c.6 wtorek 17.00 – 17.30 rytmika

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
wtorek 17.30 – 18.00 kształcenie słuchu

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
czwartek 16.50 – 17.20 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 3a c.6 poniedziałek 15.40 – 16.10 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 17.00 – 17.30 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 17.30 – 18.00 rytmika Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 3b c.6 wtorek 15.50 – 16.20 kształcenie słuchu

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
wtorek 16.20 – 16.50 rytmika

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
czwartek 17.30 – 18.00 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 4a c.6 poniedziałek 17.40 – 18.10 kształcenie słuchu

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
poniedziałek 18.10 – 18.40 audycje muzyczne

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 17.40 – 18.10 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa 4b c.6 wtorek 16.20 – 16.50 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
piątek 18.20 – 18.50 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
piątek 18.50 – 19.20 audycje muzyczne Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa 5 c.6 poniedziałek 19.00 – 19.30 kształcenie słuchu

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
poniedziałek 19.30 – 20.00 audycje muzyczne

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 18.20 – 18.50 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa 6a c.6 poniedziałek 16.20 – 16.50 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 19.00 – 19.30 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 19.30 – 20.00 audycje muzyczne Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa 6b c.6 wtorek 19.00 – 19.30 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
wtorek 19.30 – 20.00 audycje muzyczne Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
piątek 17.00 – 17.30 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa I c.4 poniedziałek 15.00 – 15.30 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
czwartek 15.30 – 16.00 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa II c.4 poniedziałek 17.00 – 17.30 audycje muzyczne

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
poniedziałek 17.40 – 18.10

 

kształcenie słuchu

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
czwartek 16.10 – 16.40 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa III c.4 wtorek 17.40 – 18.10 kształcenie słuchu

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
wtorek 18.10 – 18.40 audycje muzyczne

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
piątek 17.40 – 18.10 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa IV c.4 wtorek 17.00 – 17.30 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 16.30 – 17.00 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 17.00 – 17.30 audycje muzyczne Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
 

klasy 4-6 cyklu 6-letniego i klasy II-IV cyklu 4-letniego

 

klasy 4-6 c.6
i klasy II-IV c.4

Chór mgr Marta Moneta
 

klasy 4-6 c.6
i klasy II-IV c.4

Zespół kameralny

(Orkiestra)

mgr Kacper Birula
 

klasy 4-6 c.6
i klasy II-IV c.4

(tylko dla chętnych)

piątek 16.20 – 16.50 Ćwiczenia z kompozycji Teams dr Grzegorz Wierzba

 Komunikat – nauczanie zdalne !!!

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie
Uprzejmie informuję, że z dniem 26 października b.r. wdrażamy 2 etap kształcenia w systemie hybrydowym na platformie Microsoft Teams. Dotyczy to przedmiotów grupowych, takich, jak : kształcenie słuchu, audycje muzyczne , rytmika oraz ćwiczenia z kompozycji. Pozostałe zajęcia: zespół smyczkowy, chór, M-Band realizowane będą nadal za pośrednictwem dziennika elektronicznego Mobireg. W celu zsynchronizowania indywidualnych zajęć z instrumentu, realizowanych w Szkole, plan zajęć teoretycznych realizowanych on-line musiał ulec zmianie. Szczegóły poniżej. Mam nadzieję, iż wszystkim udało się już zalogować w programie Office 365 oraz zainstalować aplikację Microsoft Teams. W przypadku stwierdzenia problemów, uprzejmie proszę o kontakt z sekretariatem Szkoły codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00. Postaramy się problem rozwiązać tak szybko, na ile to będzie możliwe. Bardzo proszę o dbanie o swoje loginy i hasła, zarówno przy logowaniu się do dziennika elektronicznego, jak również do Microsoft Teams.
Przede wszystkim życzę całej Społeczności Szkolnej zdrowia i gorąco proszę o stosowanie się do aktualnych zaleceń i obostrzeń. Od naszej odpowiedzialnej postawy bardzo wiele teraz zależy.

Serdecznie pozdrawiam
Beata Bartko-Kozieł
Dyrektor PSM I st. w Świdnicy


Uwaga !!! 
Z dniem 19 października b.r. Szkoła przechodzi na hybrydowy system kształcenia, tj. indywidualne zajęcia z instrumentu będą odbywały się w trybie stacjonarnym według planu, wszystkie zajęcia grupowe będą realizowane w formie zdalnej.
Prosimy o zalogowanie się do dziennika elektronicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji .


Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy w roku szkolnym 2020/21

30 kwietnia 2021r.
04 maja 2021r.
18 maja 2021r.
04 czerwca 2021r.
10 czerwca 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23– 31 grudnia 2020
Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 01 –06 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


 

Rok Szkolny 2020/2021

W imieniu Grona Pedagogicznego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego    w Świdnicy  oraz własnym, składam gorące podziękowania Panom:

Jarosławowi Kozłowskiemu

Karolowi Szeredi

    za ogromną życzliwość i okazaną pomoc w realizacji zadań statutowych Szkoły w trudnym czasie ograniczenia działalności z powodu pandemii. Jesteśmy bardzo wdzięczni i zbudowani świadomością nieustannie otrzymywanego wsparcia ze strony Rodziców.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                              Beata Bartko-Kozieł  dyrektor PSM I st. w Świdnicy

 

 

Świdnica, 16 listopada 2020r.

 

                                                                   

Aktualności

Zaproszenie na warsztaty

Uwaga. Zaproszenie na warsztaty ! Fundacja „Młodzi Muzycy” zaprasza uczniów do udziału w bezpłatnych warsztatach online: „Czy Święta to dobry czas na ćwiczenie? „ Termin: 19 grudnia (sobota), 10.00 – 12.00 Warsztaty są adresowane do uczniów szkół muzycznych od klasy...

Wieści z biblioteki

Obyś żył w ciekawych czasach – to prawdopodobnie stara chińska klątwa sugerująca że jednak wolimy „normalność” od czasów kiedy dużo się dzieje. A jak wiemy, ostatnio duuużo się dzieje. Oczywiście pandemia, i związane z tym problemy, a dla niektórych z nas, większa niż...

Odwołane zajęcia

Uwaga !!! Do dnia 18 grudnia zostają odwołane zajęcia z p. Joanną Janas. W dniach 21 i 22 grudnia nie odbędą się zajęcia z p. Hanną Barszczewską .  

Koncerty Rok Szkolny 2020/2021
Osiągnięcia uczniów

II Internetowy Konkurs Fletowy

Nasze sukcesy    Z ogromną radością obwieszczam  piękny sukces  naszego ucznia, młodego flecisty – Jacka Buły klasa  II c.4  w klasie  Pani Mirosławy Druzd.  Mimo bardzo trudnej sytuacji związanej z nauczaniem zdalnym, Jacek pod pilnym okiem swojej Pani przygotował...

uczniów

nauczycieli

instrumentów

lata tradycji

Cykl sześcioletni

Cykl sześcioletni

Cykl czteroletni

Budynek szkoły muzycznej

Historia szkoły

Szkoła rozpoczęła działalność już 1 września 1945 roku jako Prywatna Szkoła Muzyczna, otwierając 3 klasy: fortepianu, skrzypiec i śpiewu. Jej kadrę stanowili: Władysław Skawina – kierownik szkoły i jednocześnie kierownik administracyjny, prowadził skrzypce i teorię, Emma Bartelmus – śpiew i fortepian, Bronisława Lesiecka – fortepian. Zgłosiło się 40 uczniów. Ale już w drugiej połowie roku było ich 84.

Poznaj historię szkoły
Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
Jesienią 2017 roku rozpoczęły się w naszej Szkole prace związane z ww. projektem.
W maju 2018r. projekt został zakończony.

Nasza misja

Podstawowym zadaniem, misją placówki jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą korzystać z dóbr kultury oraz do współtworzenia tych dóbr.

Chcemy przygotować tych młodych ludzi do ustawicznej pracy nad sobą
i swoimi talentami, do odpowiedzialności za swój rozwój i doskonalenie umiejętności zdobytych wcześniej.

Czytaj całość
Ludomir Różycki

Patron szkoły

Ludomir Różycki

Kompozytor, był przedstawicielem Młodej Polski w muzyce. Wraz z Karolem Szymanowskim, Grzegorzem Fitelbergiem oraz Apolinarym Szelutą założył w 1905 roku Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich, co przyczyniło się do podniesienia poziomu artystycznego muzyki polskiej.

Biografia patrona