Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 WAŻNE INFORMACJE

Komunikat w sprawie odbioru świadectw oraz wypożyczenia instrumentów

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zakończenie roku szkolnego 2019/20 nie odbędzie się w dotychczasowej formie.
Świadectwa szkolne będą wydawane w dniu 26 czerwca, w holu przy głównym wejściu przez wyznaczonego pracownika Sekretariatu, według następującego harmonogramu:

godz.12.00-13.00 klasy I c.6 i c.4

godz. 13.00-14.00 klasy II c.6 i c.4

godz. 14.00- 15.00 kl. III c.6 i c.4

godz.15.00 kl.IV c.6 godz.15.30 kl.V c.6

godz.16.30 kl.6 c.6 oraz 4 c.4 (indywidualne spotkania z nauczycielem w Auli)

Przypominamy, że w Szkole obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.

Informujemy także, iż wypożyczone instrumenty szkolne nie są zwracane do Szkoły na okres wakacji (nie dotyczy uczniów ostatnich klas). W okresie wakacji nie będzie obowiązywała opłata za wypożyczenie instrumentu.

Ważne informacje

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kalendarzem pracy PSM I st. w Świdnicy, dni: 12 czerwca(piątek) oraz 18 czerwca b.r.(czwartek) są wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nauczanie zdalne nie będzie realizowane.


Szanowni Państwo

 W związku z ukazaniem się kolejnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. uprzejmie informujemy, iż nauczanie zdalne w naszej Szkole zostaje przedłużone do dnia 7 czerwca b.r.

Zapisy kandydatów

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurą badania przydatności kandydatów  do PSM I st  i pobranie oświadczenia rodzica kandydata.

Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce REKRUTACJA

Uwaga , trwa rekrutacja kandydatów do naszej Szkoły !

Uprzejmie  informujemy, iż  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy  rozpoczęła zapisy kandydatów do Szkoły na  rok szkolny 2020/2021. Informacja o warunkach, regulamin  przyjęć oraz kwestionariusz  dla kandydata znajduje się  w zakładce „Rekrutacja”   W związku z panującą obecnie  sytuacją epidemiczną ,  informujemy, że Szkoła będzie przyjmować kwestionariusze kandydatów, przesłane drogą mailową na adres: sekretariat@szkola-muzyczna.swidnica.pl.  Kwestionariusz  należy pobrać ze strony: www.psm.swidnica.pl , który znajduje się   w zakładce Rekrutacja . Wypełniony dokument przesyłamy na wyżej wymieniony adres mailowy w wersji PDF . W przypadku braku możliwości wypełnienia i zapisania wniosku w pliku  pdf prosimy o przesłanie wyrażenia woli kształcenia dziecka zwykłym mailem zamieszczając w nim dane według podanych w kwestionariuszu. UWAGA: w przypadku zgłoszenia wyrażenia woli kształcenia dziecka proszę koniecznie dopisać, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na czas rekrutacji. Istnieje także możliwość dostarczenia wypełnionego i umieszczonego w zamkniętej kopercie kwestionariusza bezpośrednio do skrzynki pocztowej, przy głównym wejściu do Szkoły  od ulicy 8 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, lub wysłania pocztą tradycyjną  na adres Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego Aleja Niepodległości 11, 58-100 Świdnica

Wymagane we wniosku zaświadczenie lekarskie i opinię wychowawcy dostarczą Państwo w terminie późniejszym, gdy będzie to możliwe do zrealizowania. Informacje zwrotne będziemy przekazywać na podane przez Państwa numery telefonów lub adresy mailowe.

Serdecznie zapraszamy !

Nauczanie zdalne

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kalendarzem pracy PSM I st. w Świdnicy, dni: 12 czerwca(piątek) oraz 18 czerwca b.r.(czwartek) są wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nauczanie zdalne nie będzie realizowane.


Uprzejmie  informujemy, iż zgodnie  z podpisanym w dniu dzisiejszym rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej, nauka zdalna przedłużona została do 26 czerwca b.r. 

Prosimy o śledzenie komunikatów wysyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Uprzejmie informujemy, iż na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  20 marca b.r., w związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mającym na celu  zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,  Państwowa  Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego wdrożyła system nauczania zdalnego, realizowany poprzez:

1.komunikację za pomocą użytkowanego  przez Szkołę dziennika elektronicznego Mobireg

2.wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

W przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie prosimy rodziców o kontaktowanie się z Sekretariatem Szkoły, codziennie w godzinach 10-13, pod numerem telefonu 690 080 606, bądź drogą mailową – sekretariat@szkola-muzyczna.swidnica.pl

Koncerty sekcja instrumentów smyczkowych

 

Koncerty sekcja fortepianu

 

Koncerty sekcja instrumentów dętych i perkusji

 

Osiągnięcia uczniów

 

#polandorchestrachallenge

Uczeń naszej szkoły - Krzysztof Bokszczanin (kl. I c. 4l) wziął udział w #polandorchestrachallenge, wydarzeniu, którego organizatorem była Narodowa Orkiestra Dęta z Lubina. Zadanie polegało na wykonaniu partii perkusji światowego przeboju francuskiego zespołu Daft...

Klarnet

 

]

Orkiestra

 

Organy

 

Trąbka

 

]

Chór

 

uczniów

nauczycieli

instrumentów

lata tradycji

Cykl sześcioletni

Cykl sześcioletni

 

Cykl czteroletni

 

Budynek szkoły muzycznej

Historia szkoły

Szkoła rozpoczęła działalność już 1 września 1945 roku jako Prywatna Szkoła Muzyczna, otwierając 3 klasy: fortepianu, skrzypiec i śpiewu. Jej kadrę stanowili: Władysław Skawina – kierownik szkoły i jednocześnie kierownik administracyjny, prowadził skrzypce i teorię, Emma Bartelmus – śpiew i fortepian, Bronisława Lesiecka – fortepian. Zgłosiło się 40 uczniów. Ale już w drugiej połowie roku było ich 84.

Poznaj historię szkoły

Nasza misja

Podstawowym zadaniem, misją placówki jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą korzystać z dóbr kultury oraz do współtworzenia tych dóbr.

Chcemy przygotować tych młodych ludzi do ustawicznej pracy nad sobą
i swoimi talentami, do odpowiedzialności za swój rozwój i doskonalenie umiejętności zdobytych wcześniej.

Czytaj całość
Ludomir Różycki

Patron szkoły

Ludomir Różycki

Kompozytor, był przedstawicielem Młodej Polski w muzyce. Wraz z Karolem Szymanowskim, Grzegorzem Fitelbergiem oraz Apolinarym Szelutą założył w 1905 roku Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich, co przyczyniło się do podniesienia poziomu artystycznego muzyki polskiej.

Biografia patrona