Karta zgłoszenia uczestnika

format-doc.

format-pdf.

——————————————————————————————————————————————-
REGULAMIN
XIX ŚWIDNICKICH KONFRONTACJI MŁODYCH SKRZYPKÓW
SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA

1. Organizatorzy:
– Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy,
– Świdnickie Towarzystwo Muzyczne.
Opieka merytoryczna – Centrum Edukacji Artystycznej , Wydział III Region VII
2. Termin : 8 kwietnia 2017r.
3. Świdnickie Konfrontacje Młodych Skrzypków stanowią połączenie prezentacji wykonawczych uczniów klas skrzypiec z formą doskonalenia zawodowego nauczycieli klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia Regionu Dolnośląskiego,

4. Impreza składa się z
a/ prezentacji uczniów, otwartych dla publiczności,
b/ konsultacji metodycznych dla nauczycieli,
c/ prezentacji finałowej.
5. Cele imprezy:
– rozwijanie uzdolnień i rozbudzanie aktywności młodych skrzypków,
– konfrontacja i doskonalenie metod pracy z uzdolnionymi uczniami,
– prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych,
– propagowanie wiolinistyki i nauczania gry na skrzypcach,
– popularyzacja muzyki i rozwijanie zainteresowań muzycznych,
– wzbogacenie życia muzycznego Świdnicy.
6. Impreza przeznaczona jest dla uczniów klas IV, V i VI cyklu sześcioletniego oraz klas III i IV cyklu czteroletniego
szkół muzycznych I stopnia.
6. Ilość uczestników reprezentujących szkołę jest nieograniczona.
7. Uczestników obowiązuje wykonanie następującego programu:
– koncert skrzypcowy, część I lub III
– utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu (wyłączając formy cykliczne).
Wykonywany program powinien być dostosowany do podstawy programowej obowiązującej
w danej klasie.
Program należy wykonać z pamięci.
8. Prezentacje uczniów będą podlegały weryfikacji dokonanej przez metodyków zaproszonych przez Centrum Edukacji Artystycznej .

9. Wszyscy uczniowie otrzymają dyplom uczestnictwa.

10. Termin zgłoszeń: do dnia 31 marca 2017 r.
11. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 złotych od każdego ucznia, płatne przelewem na konto bankowe Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego, Al. Niepodległości 11, 58-100 Świdnica
nr 04 1140 2004 0000 3302 7488 3400
z dopiskiem: Świdnickie Konfrontacje 2017.
12. Wszelkie koszty związane z dojazdem i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące.
13. Prezentacje odbędą się w Auli PSM w Świdnicy.
Początek: godz. 9.00.
Kolejność występów ogłoszona zostanie bezpośrednio przed rozpoczęciem prezentacji.